De herziene taxonomie van Bloom in de klas

29,50

Auteur: Ingrid Molein Eef Rombaut, co-auteur: Tine van Severen
Paperback | 2020 |  360 pagina’s
De herziene taxonomie van Bloom analyseert in zes delen hoe je als leerkracht lessen kan ontwerpen zodat je leerlingen eindtermen en leerplandoelen kunnen bereiken. De originele editie van De taxonomie van Bloom in de klas werd in deze nieuwe versie aangevuld met twee domeinen: het affectieve en het psychomotorische domein.
Deel 1 De herziene taxonomie van Bloom, wat betekent dat?
Deel 2 Het cognitieve domein
Deel 3 Het affectieve domein
Deel 4 Het psychomotorische domein
Deel 5 Het lesontwerp met de taxonomie
Deel 6 Eindtermen en leerplannen: waarom dit kader gebruiken?
De herziene taxonomie van Bloom in de klas