Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs

31,95

5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk
Verstraete, Inge | Paperback | 20-1-2016
Het Handboek leren leren bevat actuele theorieën, praktische inspiratiebladen en direct inzetbare formats die door alle leraren in alle vakgebieden kunnen worden gebruikt. De auteurs onderstrepen het belang van vijf krachtige leerprincipes die ze uitvoerig behandelen, te weten: • Zelfregulatie • Metacognitie • Leerstrategieën • Leermeesters • Rijke leeromgeving De praktische handvatten in dit boek kunnen leraren helpen om leerlingen optimaal te laten leren.
Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs

31,95