Het Grote Vooruitwerklabboek 3

129,95

Els Schrover

De Vooruitwerklabboeken zijn ontwikkeld als verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen van Basisschool en Voortgezet Onderwijs.

In de workshops trainen ze vaardigheden om hun leerhouding,
schoolprestaties en zelf-inzicht te verbeteren.

In Vooruitwerklabboek 3 ligt de nadruk op samenwerking en de factoren die de samenwerking kunnen verstoren.

Het Grote Vooruitwerklabboek 3