Verenigde Staten, verrijkingswerk groep 7-8 (5 ex.)

36,95

Dit werkboek is geschikt om te gebruiken als extra werk, pluswerk of om te gebruiken in de plusklas. Het werkboek is onwikkeld voor kinderen uit groep 7 en 8.

In dit werkboek wordt een beeld geschetst van de Verenigde Staten. Hierbij komen diverse aspecten aan bod, van de ontdekking van Amerika tot aan de ontwikkeling van het machtigste land ter wereld. Blokken tekst worden afgewisseld door opdrachten.

Soorten opdrachten

Aan het einde van elk hoofdstuk staan drie opdrachten:
a) is een opdracht die waarschijnlijk zelfstandig kan worden ingevuld;
b) is een uitgebreidere opdracht waarbij sturing van de leerkracht waarschijnlijk gewenst is;
c) is een opdracht die samen met anderen wordt gedaan, bijvoorbeeld in tweetallen, met een groepje of de hele klas.
Afhankelijk van het niveau van het kind en de beschikbare tijd kan de leerkracht ook aangeven dat een leerling bijvoorbeeld alleen de a)- en/of b)-vragen maakt.

Benodigdheden

Dit werkboek is erop gericht om de leerling zelfstandig te laten werken. De teksten en opdrachten in de zes hoofdstukken verwijzen bewust niet naar websites of naslagwerken voor meer informatie. Zo heeft de leerling geen toegang tot internet of een bibliotheek nodig om uit dit werkboek te kunnen werken. Ook is voorzien in ruimte om de vragen te beantwoorden. Het enige dat een leerling nodig heeft, zijn schrijf- en tekenspullen (pen, potlood, liniaal) en een woordenboek Engels – Nederlands (voor het maken van de vertaalopdrachten).

Extra opdrachten in ‘Ik wil meer!’

Achter in dit werkboek staan suggesties waarmee dieper op het thema Verenigde Staten kan worden ingegaan. In de lijst met suggesties staan boeken over de Verenigde Staten en activiteiten die met dit land te maken hebben. Voor deze opdrachten is wel extra materiaal nodig en moeten leerlingen zelf onderzoek doen.

Introductie en begeleiding

Voor de werkhouding en motivatie van de leerling is het belangrijk dat de tijd wordt genomen om het werkboek te introduceren en het doel ervan uit te leggen. Spreek duidelijk af wat er van de leerling wordt verwacht (waaronder de tijdsplanning) en wanneer er tijd is voor hulp en begeleiding. Ook bij verrijkingsmateriaal hebben leerlingen namelijk (beperkte) sturing nodig, anders leren ze er niet van. Als een leerling hulp nodig heeft bij het doorwerken van verrijkingsmateriaal, betekent dit dus zeker niet dat het verrijkingsmateriaal te moeilijk is.

Verenigde Staten, verrijkingswerk groep 7-8 (5 ex.)

36,95