Overzicht van alternatieven voor thuiszitters
Voortgekomen uit het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod van het ministerie van VWS.
Versie 15 februari 2021

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Algemene voorzieningen

Zie ook

Bron: https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/opaz/rapporten/1/initiatieven-thuiszitters

Ken je andere interessante initiatieven die zijn gestart om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten of waar thuiszitters nieuwe kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Laat het weten via Ingrid Claassen (ir.claassen@minvws.nl). Graag met een link naar meer informatie over het initiatief.