Petra Spithost

Petra Spithost is Begeleider Passend Onderwijs Hoogbegaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs. Zij adviseert en begeleidt ouders, samenwerkingsverbanden, besturen, scholen (directie, IB-ers en leerkrachten) over het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Petra is ECHA specialist gifted education en RITHA specialist gifted education. Haar opleiding heeft ze gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar is ze nu ook aan verbonden als docent/begeleider bij RITHA, Radboud International Training on High Ability. 

Haar werkzaamheden maakt dat ze ook vaak advies geeft over passend materiaal: boeken, spellen, leermiddelen én haar wordt vaak gevraagd bij welke dienstverleners men terecht kan voor de begeleiding van de (hoog)begaafde kinderen. 

Ze heeft als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en docent ervaring in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en onderwijs aan volwassenen.

Voor Petra is het daarom een logische stap om de HB Webshop te starten en zo alles over en voor hoogbegaafdheid onder één dak aan te bieden. Heb je vragen of suggesties of wil je je dienst of product in de webshop aanbieden, neem dan contact met ons op.