De beroepsstandaard voor de intern begeleider

15,95

LBBO | Paperback | 15-11-2022

Het werk van de intern begeleider heeft veel verschillende invalshoeken en wordt op scholen op diverse manieren vormgegeven. Deze geheel vernieuwde beroepsstandaard geeft een ‘gezicht’ aan die diversiteit van taken en biedt tegelijkertijd een kader voor het werk van de intern begeleider. Op steeds meer scholen ontwikkelt de rol van de intern begeleider zich in de richting van kwaliteitscoördinator; de focus op het stimuleren en coördineren van de onderwijskwaliteit neemt toe. De intern begeleider als kwaliteitscoördinator heeft een sleutelpositie in het team. De kwaliteitscoördinator heeft geen beoordelende rol, maar werkt vanuit vertrouwen om ‘de goede dingen te doen voor leerlingen’. Deze beroepsstandaard geeft niet alleen duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de ib’er als kwaliteitscoördinator, maar beschrijft ook de bijbehorende competenties en kwaliteitseisen. Daarnaast is er aandacht voor de ethische aspecten, die voor het dagelijks handelen van belang zijn. Tot slot is er een functiereeks met daarin voorbeeld-functieprofielen opgenomen.

De beroepsstandaard voor de intern begeleider

15,95