Emoticube

89,09

De Emoticube is ontwikkeld om kinderen bewust in aanraking te brengen met emoties. Door een combinatie van spel en gesprek herkennen, benoemen, verbeelden, nabootsen en concretiseren kinderen verschillende emoties. Kinderen leren gevoelsuitingen te onderscheiden en leren hoe gevoelens ‘voelen’. Kinderen leren te praten over gevoelens. Kinderen ontwikkelen taal en woordenschat over gevoelens. De Emoticube is te gebruiken in klasse-situaties, in het kringgesprek en in 1:1-situaties.

Emoticube