Handelingsgericht werken

44,70

Samenwerken aan schoolsucces

Pameijer, Noëlle | Paperback | 2-4-2020

Vlaamse editie. Hoe kunnen onderwijsprofessionals samenwerken aan schoolsucces? Daarover gaat deze geheel vernieuwde Vlaamse editie van Handelingsgericht Werken (HGW) voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, ondersteuners, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders en hulpverleners die bij zorg op school betrokken zijn. Dit boek beschrijft de verdere ontwikkeling van HGW.

Handelingsgericht werken

44,70