Hondje Veerle

19,99

Over passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen

Veerle Evers & Chantal Berens | 2022

Dit boek biedt de leerkracht kennis en inzicht èn geeft tegelijkertijd ouders en kinderen die hetzelfde meemaken een gevoel van (h)erkenning en vertrouwen.
Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan passend onderwijs aan (hoog)begaafde
leerlingen. Voor leerkrachten kunnen de beschreven ervaringen van Veerle bijdragen aan meer
kennis over deze doelgroep. Het geeft richting aan een manier van begeleiden die motiveert
tot leren, met plezier en naar vermogen,

Hondje Veerle staat symbool voor een meisje uit Gelderland. De afgelopen jaren heeft ze het plezier om te leren verloren en weer teruggevonden.
Welke elementen daarbij belangrijk waren, treft u aan in dit boek.

Het eerste deel van het boek bestaat uit 4 hoofdstukken. Enerzijds volgt u daarin het getekende verhaal van hondje Veerle, anderzijds komt de echte ervaring in woorden aan bod aan het einde van elk hoofdstuk. Het tweede deel van het boek staat bomvol tips voor de leerkracht in het kader van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. In de tabellen staat aangegeven wat de leerkracht kan doen om tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoefte van de
(hoog)begaafde leerling.

Hondje Veerle