KarakterKracht

44,95

Met aandacht voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid

KarakterKracht heeft als doel om (hoogbegaafde) leerlingen te ondersteunen bij het beter begrijpen van zichzelf en het beter begrepen worden door anderen.

KarakterKracht kan leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfbeeld. Een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld is een voorwaarde voor een evenwichtige (brede) ontwikkeling.

Doelgroep

KarakterKracht is gericht op leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar en professionals die met hen werken.

De ontwikkelaars

KarakterKracht is ontwikkeld door POINT040, een onderzoekswerkplaats met leraren, lerarenopleiders en onderzoekers die zich richten op beter passend onderwijs voor alle leerlingen, ook (hoog)begaafde leerlingen.

KarakterKracht