Leren leren, handleiding

12,50

Deze handleiding hoort bij het werkboek Leren leren, verrijkingswerk voor groep 7 en 8.

Bij de uitwerking wordt voor elke opdracht aangegeven aan welke eisen het resultaat moet voldoen. Deze uitwerking kan natuurlijk ook gebruikt worden om de leerling op weg te helpen bij het uitvoeren van de opdrachten.

Voor alle opdrachten geldt dat niet zozeer het eindproduct, maar vooral het leerproces belangrijk is. De nadruk ligt niet op feitenkennis, maar op het begrijpen van concepten en het zien van verbanden binnen en tussen die concepten. Het is de bedoeling dat de leerling creatief durft te denken en verschillende denk- en leerstrategieën gebruikt.

De open opdrachten moeten derhalve voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn voor de leerkracht/ begeleider een leidraad voor het geven van de juiste begeleiding.

Leren leren, handleiding