Onderwaterwereld – Rijbewijs F1 Cards

4,80

F1 Cards  – Thema Onderwaterwereld
Verrijkingsmateriaal bovenbouw

Juist voor meer- en hoogbegaafden is het belangrijk om een weloverwogen en gestructureerde aanpak aan te leren. Zij racen over het algemeen door hun werk en behalen daardoor niet altijd het beste resultaat of lopen zelfs vast.

F1 Cards is een compleet verrijkt HB-programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (groep 6 t/m 8) in het primair onderwijs. F1 Cards zijn gemaakt voor leerlingen (leerlijn 4 en 5) in een plusklas, maar gebruik als verrijkingsmateriaal in de reguliere klas behoort zeker tot de mogelijkheden.

Aan de hand van thema’s worden opdrachten gemaakt waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van de executieve functies. De leerkracht coacht de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

Er zijn 7 thema’s

Antarctica
Expeditie Space
Menselijk lichaam
Onderwaterwereld
Prehistorie
Tropisch regenwoud
Van alles wat

Elk thema bevat 7 creatieve opdrachten met hogere orde denkvragen; analyseren, evalueren en creëren (taxonomie van Bloom). Bij de opdracht worden criteria gegeven waaraan de uitvoering moet voldoen.

Bij iedere opdracht wordt verwezen naar de Pitcards en het Rijbewijs (logboek).

De Pitcards zijn een hulpmiddel bij het verwerken van de opdracht en staan achterin het Opdrachtenboekje. Met de Pitcards kunnen leerlingen executieve functies aanleren.

Voordat de leerling start met de opdracht worden in het Rijbewijs doelen – executieve functies – opgesteld (A) en wordt er een planning gemaakt (B). De leerling schrijft er ook zijn vorderingen in en is daarmee eigenaar van het leerproces. Aan het eind van een periode wordt de opdracht door de leerkracht, en eventueel een maatje, beoordeeld (C).

Manieren om met de F1 Cards in de plusklas te werken

• Leerkracht-gestuurd. Leerkracht kiest het thema en de verwerking: individueel of samen. De leerling kiest een aansprekende opdracht. De leerkracht heeft een sturende rol.

• Leerkracht-leerling aanpak. Leerkracht kiest een thema en samen met de leerling een persoonlijk leerdoel (executieve functie). De leerling kiest om samen of individueel te werken. De leerkracht heeft een coachende rol.

• Leerling-gestuurd. De leerling kiest zelf een thema, opdracht, persoonlijk leerdoel en om samen of individueel te werken. De leerkracht heeft een (nog meer) coachende rol.

Zelfstandig werken

F1 cards zijn geschikt om in te zetten bij zelfstandig/individueel werken. De kinderen kiezen uit het opdrachtenboekje zelf een opdracht om mee aan de slag te gaan.

Leren leren racespel

Bij F1 Cards opdrachten is een spel ontwikkeld. Door dit spel te spelen krijgen leerlingen bewustwording van executieve functies en leren ze nadenken over hun eigen handelen: leren leren.

Het Leren leren racespel en F1 Cards opdrachten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt.

Onderwaterwereld – Rijbewijs F1 Cards