Rekentijger deel 8B, antwoorden

15,60

Antwoordenboekje behorende bij het werkboek Rekentijger 8B.

Deze Rekentijger 8B editie 2 is geschikt voor groep 8 van de basisschool. Inhoudelijk is deze gelijk aan editie 1 alleen de omslag is aangepast en in een nieuw jasje gestoken.

Rekentijger stimuleert het logisch en wiskundig denken van de snellere en betere rekenaars met pittige, creatieve en innovatieve reken-wiskundeproblemen en puzzels. De leerlingen worden uitgedaagd hun wiskundige kennis en vaardigheden op hun denkniveau in te zetten en zo tot nieuwe oplossingsmanieren te komen. Dat is niet alleen uitdagend, maar ook heel leerzaam!

Past bij elke methode…
De kleurrijke werkboekjes kunnen naast elke reken-wiskundemethode gebruikt worden. Rekentijger loopt niet vooruit op het leerstofaanbod in de methode, maar biedt opdrachten die de leerlingen uitdagen om andere denkvaardigheden toe te passen. Werkboek A sluit aan bij de eerste helft van het schooljaar en werkboek B bij de tweede helft. De leerlingen kunnen op elk gewenst moment met Rekentijger werken. De boekjes zijn ook heel goed in te zetten als u werkt via het compacting programma van het SLO.

Rekentijger deel 8B, antwoorden