Tipgever Denken over Taal groep 3

21,49

Tipgever Denken over Taal groep 3 
In deze Tipgever staan tips om de leerlingen te helpen met het zelfstandig vinden van de antwoorden in het werkboek van Denken over Taal groep 3.

De ervaring leert dat kinderen vaak moeten wennen aan het werken met hogere orde denkvragen volgens de typologie van Bloom.  De Tipgever helpt en ondersteunt leerlingen bij het omgaan met dit soort opdrachten. Een goede hulp om zelfstandig antwoorden te vinden bij de opdrachten in het werkboek Denken over Taal groep 3.

Wanneer de Tipgever gebruiken? 
Wanneer de leerlingen moeite hebben om het antwoord te vinden, kunnen ze de Tipgever erbij pakken. Door de tips krijgen de leerlingen een zetje in de richting van het antwoord. Ze worden gestimuleerd dóór te denken en verschillende zaken te combineren.

Maar vooral leren zij leren. De leerlingen komen in aanraking met verschillende leerstrategieën, zoals (logisch) nadenken, oorzaak en gevolg beredeneren, praktisch uitproberen, analyseren, observeren, waarnemen, samenwerken, informatie opzoeken, informatie vragen, de tijd nemen et cetera. De leerlingen kunnen zo ontdekken welke leerstrategieën bij hen passen. De leerlingen ontwikkelen op deze manier ook hun executieve vaardigheden.

Het zelf bezig zijn met leren leren geeft de leerlingen zelfvertrouwen. Ze zullen merken dat ze het leren gaandeweg steeds beter zelfstandig kunnen. Daardoor groeien de leerlingen in het eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Tipgever Denken over Taal groep 3