Opdrachtposter Eten of gegeten worden

9,50

Bron, Niels | overig | 31-10-2012

De opdrachtposter ‘Eten of gegeten worden, deel A’ bestaat uit losse opdrachten die een geheel vormen: de voedselketen. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf groep 4. Geweldig voor thuis of op school, voor de pluskinderen.

De vraagstelling is dusdanig opgesteld dat oudere kinderen dezelfde doelen behalen. Deze poster is zelfs geschikt voor kinderen uit groep 8. Het karakter van de open opdrachten daagt oudere kinderen uit om hun ambitieniveau te halen. De opdrachten dagen kinderen uit om creatief na te denken.

Er is gekozen voor een onderwerp dat dicht bij de beleveniswereld staat van jonge kinderen. De opdrachten zijn herkenbaar en interessant. Leerlingen gaan informatie opzoeken in de (school)bibliotheek en op internet. In beide bronnen is veel informatie te vinden over dieren. De meeste opzoekopdrachten zijn sturend. De kunst is om de juiste informatie te vinden, om die vervolgens om te zetten in eigen bewoordingen. De leerlingen moeten laten zien dat ze begrijpen wat er gevraagd wordt en wat er in de bron staat. Komt het gevraagde overeen met het antwoord.

Inhoud:

De afzonderlijke opdrachten zijn per onderwerp onderverdeeld in twee hoofdgroepen. Het eerste deel van de vragen gaat over ‘wat is het’ en ‘wat zijn de kenmerken van het dier’. Het tweede deel gaat over ‘wie eet wie’ en ‘hoe verdedigen dieren zichzelf’. In de eindopdracht wordt de koppeling tussen de dieren gerealiseerd.

De poster bestaat uit inzicht-, kennis-, opzoek- en open ontwerpvragen. Deze mix van vragen vraagt verschillende vaardigheden van de leerling en zet in op hoog niveau. In de eindopdracht wordt het geleerde gecombineerd en gaat het kind een tuin ontwerpen waarin geen plafond van creativiteit aanwezig is. Er wordt afgesloten met een spreekbeurt aan de eigen klas.

De poster wordt uiteindelijk als geheel gepresenteerd. Uitwerkopdrachten worden afgewisseld met tekenopdrachten.

Speciaal ontwikkeld voor alle (hoogbegaafde) kinderen van groep 4 – 8.
Auteur: Niels Bron
Omvang: 45 uitgebreide opdrachten, voldoende voor minstens 4 verrijkingsweken

Artikelnummer: 9789491510113 Categorie:
Opdrachtposter Eten of gegeten worden