Handleiding Denken en voelen

12,00

Deze handleiding hoort bij het verrijkingswerkboek Denken en voelen, voor groep 6, 7 en 8.

In deze handleiding staan de uitwerkingen van alle afzonderlijke opdrachten. Er wordt aangegeven wat de bedoeling van de opdracht is. Deze uitwerking kan ook gebruikt worden om de leerling op weg te helpen bij het uitvoeren van de opdrachten.

Voor alle opdrachten geldt dat het er niet om gaat of de leerling het gewenste antwoord geeft, maar dat hij of zij nadenkt over gedachten en gevoelens die vaak onbewust bij ons leven. Omdat bij veel opdrachten wordt gevraagd naar gevoelens, zijn de antwoorden eigenlijk nooit ‘goed’ of ‘fout’. Ze kunnen wel een goede indicatie geven van de gevoelswereld van de leerlingen en punten waarop zij het zichzelf wat makkelijker zouden kunnen maken.

Handleiding Denken en voelen

12,00