Gepersonaliseerd leren in een notendop

24,95

Geef een schooleigen betekenis aan gepersonaliseerd leren

OMJS | Paperback

Gepersonaliseerd leren is een begrip waarvoor geen standaard definitie is, het vraagt om een schooleigen betekenisgeving. Scholen verkennen op grote schaal dit actuele innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarin leerlingen meer en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Gepersonaliseerd leren in een notendop biedt concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Aan de hand van zes kerndimensies wordt – op beredeneerde wijze – een schooleigen betekenis en inhoud verleend aan gepersonaliseerd leren, in hechte verbinding met de onderwijsvisie. De inhoud en werkwijze van deze notendop-uitgave is geschikt voor het voortgezet en primair onderwijs.

Gepersonaliseerd leren krijgt – mede dankzij de ideeën van (internationale) onderwijsinspiratoren – in deze uitgave een betekenisvol perspectief en werkbare kaders. Op basis hiervan reiken we een concreet procesmodel voor visieontwikkeling aan, een actueel en rijk leerplanontwerp voor gepersonaliseerd leren en tot slot krachtige ontwerptools voor het veranderingsproces.

Uitverkocht

Gepersonaliseerd leren in een notendop

Uitverkocht