Handleiding Peter de Grote, verrijkingswerk groep 5-6

12,50

Deze handleiding hoort bij doorzetters groep 5-6, Verrijkingswerk Peter de Grote. Bij de uitwerking wordt voor elke opdracht aangegeven aan welke eisen het resultaat moet voldoen. Deze uitwerking kan natuurlijk ook gebruikt worden om de leerling op weg te helpen bij het uitvoeren van de opdrachten.

Hogere orde denkvragen

Bij een klein deel van opdrachten is slechts één antwoord mogelijk. De meeste opdrachten doen een beroep op vaardigheden zoals verbanden leggen, verschillen of overeenkomsten zoeken, conclusies trekken, analyseren, zelfreflectie en een eigen mening formuleren. Bij deze opdrachten zijn verschillende antwoorden mogelijk. De antwoorden die in deze handleiding worden gegeven, vormen dan een voorbeeld van een antwoord dat aan het gevraagde voldoet.

Peter de Grote

Doorzetters zijn werkboeken over mensen die niet bang waren om fouten te maken. Ze kozen niet voor de makkelijkste weg, maar gingen nieuwe uitdagingen aan. Ze gaven het niet op als het moeilijk werd, maar zetten door. En daarmee werden ze wereldberoemd.

Deze doorzetter gaat over de Russische tsaar Peter de Grote. Hij had een lui leventje kunnen leiden in zijn paleizen. In plaats daarvan ging hij onder een valse naam naar Nederland om te leren hoe je schepen bouwt. Met zijn harde werken maakte hij van Rusland een moderner land met een sterke vloot.

Handleiding Peter de Grote, verrijkingswerk groep 5-6