Literatuur en creatief schrijven, verrijkingswerk groep 7-8 (5 ex.)

37,95

Literatuur en creatief schrijven

Heb jij je weleens afgevraagd hoe je een boek schrijft?
En wat voor soorten verhalen er eigenlijk allemaal zijn?
In dit werkboek kom je er achter én schrijf je ook nog eens je eigen verhaal.

Dit werkboek gaat over literatuur en alles wat daarmee te maken heeft. Tegen de tijd dat de leerling de 8 hoofdstukken heeft doorgewerkt, weet het alles over literatuur:

– Het verschil tussen proza en poëzie.
– Het herkennen van verschillende genres.
– De opbouw van een boek uitleggen.
– Het leren schrijven van een goed verhaal.
– Etc.

Elk hoofdstuk bestaat uit leesteksten met informatie en een aantal vragen. Vanaf hoofdstuk 2 hebben de laatste vragen van het hoofdstuk altijd wat te maken met het zelf te schrijven verhaal en soms met het verhaal van een klasgenoot.

Dit werkboek bestaat uit hoofdstukken en is geschikt om te gebruiken als extra werk, pluswerk of om te gebruiken in de plusklas. Het werkboek is onwikkeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.

Soorten opdrachten

Dit werkboek is ontworpen om leerlingen extra uitdaging te bieden. Bijna alle opdrachten zijn open vragen, waarbij de leerling gevraagd wordt te analyseren, filosoferen, evalueren, toe te passen en te creëren. De argumentatie en uitwerking van het antwoord is het belangrijkste. Elk hoofdstuk bevat tenminste één samenwerkingsopdracht.

Benodigdheden

De leerling doorloopt de hoofdstukken zelfstandig. Soms is begeleiding noodzakelijk.

Leerdoelen

Het hoofddoel van deze methode is om leerlingen plezier te laten beleven aan, en inzicht te geven in, het schrijven, lezen en analyseren van creatieve teksten. Met creatieve teksten worden hoofdzakelijk fictie teksten bedoeld, zoals verhalen, boeken en gedichten. Dit doel komt grotendeels overeen met kerndoelen 5 en 9 (Nederlands) van het primair onderwijs. Het is een goede voorbereiding op het VO.

Meer weten, meer doen?

Aan het einde van het werkboek staan enkele tips en adviezen voor meer activiteiten.

Literatuur en creatief schrijven, verrijkingswerk groep 7-8 (5 ex.)